(üst ya da alt) yarı küresel akı

(üst ya da alt) yarı küresel akı İng. upper (lower) hemispherical flux from a point source

(bir noktasal kaynağın): Noktasal kaynaktan geçen yatay düzlemin üstüne ya da altına yayımlanan akı. Not: Alt ya da üst durumu her kez belirtilmelidir.


(üst ya da alt) yarı küresel akı için benzer kelimeler


(üst ya da alt) yarı küresel akı, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, ( harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '(', 'ü', 's', 't', ' ', 'y', 'a', ' ', 'd', 'a', ' ', 'a', 'l', 't', ')', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
(üst ya da alt) yarı küresel akı kelimesinin tersten yazılışı ıka leserük ıray )tla ad ay tsü( diziliminde gösterilir.