üst yarı düzlem

üst yarı düzlem

bk. yarı düzlem.


üst yarı düzlem için benzer kelimeler


üst yarı düzlem, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
üst yarı düzlem kelimesinin tersten yazılışı melzüd ıray tsü diziliminde gösterilir.