üstten dağıtmalı döşem

üstten dağıtmalı döşem İng. overhead system

Su ya da buharı, yapıya üstten dağıtan döşem.


üstten dağıtmalı döşem için benzer kelimeler


üstten dağıtmalı döşem, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 't', 'e', 'n', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'ö', 'ş', 'e', 'm', şeklindedir.
üstten dağıtmalı döşem kelimesinin tersten yazılışı meşöd ılamtığad nettsü diziliminde gösterilir.