üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)

üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)

1) “Tanrı esirgesin, üstümden uzak olsun” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü; 2) şaşma, şaşkınlık belirtmek için kullanılan bir söz; 3) kötü bir durumdan söz ederken konuşanın dinleyene söylediği iyi dilek sözü.


üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar) için benzer kelimeler


üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar), 77 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 'ü', 'm', 'e', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', 'm', 'ü', 'z', 'e', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', 'ü', 'z', 'e', ')', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 'y', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ş', 'i', 'f', 'a', 'l', 'a', 'r', ')', şeklindedir.
üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar) kelimesinin tersten yazılışı )ralafiş ayev kılğas kiliyi ayev( kılğas )ezünütsü ayev ezümütsü ayev( emütsü diziliminde gösterilir.