üstün dışsal değişkenler

üstün dışsal değişkenler İng. super exogenous variables

üstün dışsal değişkenler için benzer kelimeler


üstün dışsal değişkenler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
üstün dışsal değişkenler kelimesinin tersten yazılışı relnekşiğed lasşıd nütsü diziliminde gösterilir.