üstün iletken

üstün iletken İng. superconductor

Çok düşük sıcaklıklarda, eksiciklere karşı direncini yitiren özel özdek.


üstün iletken için benzer kelimeler


üstün iletken, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
üstün iletken kelimesinin tersten yazılışı nekteli nütsü diziliminde gösterilir.