uterus fıtkı

uterus fıtkı İng. hernia uteri

Döl yatağı fıtkı.


uterus fıtkı için benzer kelimeler


uterus fıtkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 't', 'e', 'r', 'u', 's', ' ', 'f', 'ı', 't', 'k', 'ı', şeklindedir.
uterus fıtkı kelimesinin tersten yazılışı ıktıf suretu diziliminde gösterilir.