üzerinizdeki sayışımımız

üzerinizdeki sayışımımız İng. nostro account

Bir ortaklığın ya da tecimsel bir kuruluş ve tecimcinin bir başka ortaklık ve tecimci üzerindeki sayışımı.


üzerinizdeki sayışımımız için benzer kelimeler


üzerinizdeki sayışımımız, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', 'z', 'd', 'e', 'k', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', 'm', 'ı', 'z', şeklindedir.
üzerinizdeki sayışımımız kelimesinin tersten yazılışı zımımışıyas ikedzinirezü diziliminde gösterilir.