Vİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Vİ olan kelimeler 546 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

vi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. vi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Vİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

vida kurdu enfeksiyonları, Vilyot alev sırtlı sülünü, vinil siklohekzen dioksit, vinil-ß-etoksietil sülfür, Viral hemorajik septisemi

23 harfli

Vibrio parahaemolyticus, vitamin tamamlayıcıları

22 harfli

Viborgüçgeni yaklaşımı, Vickers piramit sayısı, vickers sertlik deneyi, Vickers sertlik ölçeği, Vickers sertlik sayısı, Vidmanşteten biçimleri, villonodüler sinovitis, viral süper enfeksiyon

21 harfli

Vickers sertlikölçeri, vimentin iplikçikleri, Vinil etilhekzil eter, viral akciğer yangısı, virgüle göre hizalama, virüs benzeri tanecik, visna/maedi hastalığı

20 harfli

vida sineği miyazisi, vidalı kaplama presi, virgülle sınırlanmış, virüs adlandırılması, vitamin A propiyonat, vitamin zehirlenmesi

19 harfli

vida kurdu miyazisi, vidal-brocq (örnek), vidikon film aygıtı, vigoureux (belgesi), vinil izobütil eter, vinil triklorosilan, viral rekombinasyon, viridikatum toksini, virülans plâzmitler, vitamin gereksinimi, vitreus paresentezi

18 harfli

Vibrio anguillarum, Vidalı kaldırmalık, villi intestinales, vinil etil hekzoat, vinil n-bütil eter, vinilidin reçinesi, vinsa alkaloitleri, viral enteritisler, vitamin A palmitat, vitamin suistimali, vitamin yetmezliği, vitellin rezervuar, vitreus prolapsusu

17 harfli

vibrasyon tecridi, vida kurdu sineği, vidaları gevşemek, Vimşurst makinesi, vinblastin sülfat, vinil etilpiridin, vinil plastikleri, vinil siklohekzen, vinkristin sülfat, viral interferens, viraneye çevirmek, virgülle ayrılmış, virip veriştirmek, virtüel yükseklik, virülent virüsler, virüs taksonomisi, virüsi yavru atma, Viscacia viscacia, vital transfüzyon, vitamin eksikliği, vitellojen bezler, ...

16 harfli

vibrato (bridge), Vickers sertliği, vidikon (ışıtaç), Viete formülleri, villus koriyalis, vinil metil eter, vinil propiyonat, vinilidin florür, vinilidin klorür, Vipera ammodytes, Vipera kaznakovi, viral sinerjizim, virdizeban etmek, virülens faktörü, viseral organlar, viskozite değeri, viskozite indisi, vişne kompostosu, vitamin A asetat

15 harfli

vicdansızcasına, vidi vidi yemek, vidikon (alıcı), villoz plasenta, villus atrofisi, vinçle yükselme, vinil etil eter, vinil triklorür, Vipera lebetina, Vipera xanthina, vira ile teslim, Virginia ardıcı, Virjinya geyiği, virtüel görüntü, virüs fabrikası, virüs reseptörü, viryansın itmek, viseral düz kas, Vistavision, VV, vitaminleştirme, vitellus kesesi, ...

14 harfli

vibroterapotik, Vidalı palanga, Vidalı tulumba, vilayet binası, vilâyet kadısı, villi koryalis, vinçle alçalma, vinil asetilen, vinil bileşiği, vinil karbazol, Vipera ursinii, viral artritis, viral toplanma, Virchowhidatit, virgü, (vergi), virüs grupları, viserokraniyum, vital kapasite, vitellin arter, vitellin kanal, vites büyütmek, ...

13 harfli

Vibriyo fetüs, vidoyu görmek, vijdani-hakim, villöz atrofi, vingil vingil, vinil bütirat, vinil piridin, vinil stearat, vinterizasyon, vinvin böceği, vireke vireke, virile galmak, viserokranyum, viski bardağı, viskoz süreci, vişne şerbeti, vişneli ekmek, vitaminsizlik, vitellus bezi, vitellus zarı, vitellüs bezi, ...

12 harfli

vicdan azabı, vicdansızlık, Vidalı kazık, Vidalı kilit, vidalı köprü, vikaye etmek, vinç yukarı!, vinil asetat, vinil florür, vinil klorür, vinil toluen, Vipera aspis, Vipera berus, viral vektör, virdim bunda, vire eylemek, virginamisin, viribinilmek, virilizasyon, virülant faj, virüs bilimi, ...

11 harfli

vibrasyonlu, vicdansızca, vida yatığı, vidil vidil, vido çekmek, vikvikviyan, Vimba vimba, vinç aşağı!, vinç çekimi, viraj almak, viran olmak, viranlaşmak, virolaktiya, virüs cinsi, Viscaciidae, viseral yay, vişne ağacı, vişneçürüğü, vitrincilik, vitrinlemek, vitrodentin, ...

10 harfli

vibriyozis, Vicia faba, vicit kuşu, vida kurdu, vidalanmak, vidalı dip, vidalıkurt, videoculuk, videokaset, vidi viran, vidildemek, vigabatrin, vinblâstin, viniklorür, vinil eter, vinorelbin, vira etmek, viranlamak, viranlaşma, Viranşehir, vird etmek, ...

9 harfli

vibrasyon, vicdansız, vici vici, vidalamak, vidalanma, vidalı ek, vidarabin, videobant, videoteyp, vidi vidi, vidilemek, Vietnamlı, vili vili, villiform, vinç kolu, vinilleme, vinterize, Violaceae, viosterol, Viperidae, vir eliñi, ...

8 harfli

vibratör, vibrissa, vibriyon, Vibriyoz, vicdanen, vicdanlı, Vicikler, viçirdek, vidalama, vidanjör, Vidireal, vidividi, vidlemek, viduşaka, vijdanni, vikontes, vimentin, viomisin, virajsız, viranlık, virbimek, ...

7 harfli

vibrato, vibriyo, vic vic, vicahen, vicdani, vicimek, vicirti, vid vid, vidasız, videocu, Vidicam, vidilik, vidosuz, viglacı, vik vik, vikunya, vilanel, vilayet, vileyet, vilvili, vintage, ...

6 harfli

Vibrio, vicahi, vicdan, vicike, vidala, vidalı, videli, vidolu, vidvid, vihara, vijdan, vikaye, vikont, viladi, Vildan, villin, villus, villüs, vinter, vinyet, vinyon, ...

5 harfli

vicâh, vicik, video, vidik, vidon, Viete, vigla, vilih, viliy, villa, vîmek, vinca, vinil, vinti, vinzo, viraj, viral, viran, virgi, virik, virim, ...

4 harfli

vida, vide, vidi, vido, vili, vinç, vira, vird, vire, viri, virt, vita, vivi, viya, vize

3 harfli

via, VİD, vih, viş, viy

2 harfli

vi

Kelime Ara