vuruntu önleyici katkı

vuruntu önleyici katkı İng. anti-knock compound

Benzin ve patlamasız motorlarda vuruntuyu önlemek için yakıta katılan kimyasal öğe.


vuruntu önleyici katkı için benzer kelimeler


vuruntu önleyici katkı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'u', 'r', 'u', 'n', 't', 'u', ' ', 'ö', 'n', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'k', 'a', 't', 'k', 'ı', şeklindedir.
vuruntu önleyici katkı kelimesinin tersten yazılışı ıktak iciyelnö utnuruv diziliminde gösterilir.