Xan

Xan

bk. ksantin


Xan için benzer kelimeler


Xan, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, X harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'X', 'a', 'n', şeklindedir.
Xan kelimesinin tersten yazılışı naX diziliminde gösterilir.