Xenopsylla cheopis

Xenopsylla cheopis

bk. sıçan piresi


Xenopsylla cheopis

Asya sıçan piresi.


Xenopsylla cheopis

bk. sıçan pires


Xenopsylla cheopis için benzer kelimeler


Xenopsylla cheopis, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, X harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'X', 'e', 'n', 'o', 'p', 's', 'y', 'l', 'l', 'a', ' ', 'c', 'h', 'e', 'o', 'p', 'i', 's', şeklindedir.
Xenopsylla cheopis kelimesinin tersten yazılışı sipoehc allysponeX diziliminde gösterilir.