YÖN ile başlayan kelimeler

YÖN ile başlayan veya başında YÖN olan kelimeler 312 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yön aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yön anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YÖN ile başlayan kelimeler

25 harfli

yönelme hâli ~ datif hâli, yönerge uygulama denetimi, yönetime katılmayan ortak, yönlendirilmiş kapah eğri

24 harfli

yön değiştirmiş saldırma, yön dutmak, (yön tutmak), yönetilebilir dalgalanma, yönetmen-alıcı yönetmeni, yöney hareketli ortalama, yönsel doğruluk sınaması

23 harfli

yönelteç sonsuz burmacı, yönetim bilişim dizgesi, yönetim bilişim sistemi, yöneylem paket programı

22 harfli

yönelti eşdikmelikleri, yönerge işletme birimi, yöneten deyim kapanışı, yönetici yetki belgesi, yönetimsel bilgi işlem, yönetmen başyardımcısı, yöney kendiylebağlaşım, yöntemdeki belirsizlik, yönü değişik düşmanlık

21 harfli

yönelteç boşluk ayarı, yöneltmesiz sestoplar, yönetim yöresi sınırı, yönetmen yardımcılığı, yönleç toplama kuralı, yönlendirilmiş düzlem, yönlendirilmiş kontur

20 harfli

yön veren uydurmalar, yöndeş bükümlü halat, yöneltmeli sestoplar, yöneltmesiz dalgalık, yönetim bilgi tabanı, yönetimli dalgalanma, yöneylem araştırması, yöneyleştirme işleci, yönlendirilmiş çizge, yönlendirilmiş doğru, yöntem bulgu belgesi

19 harfli

yön gösterme durumu, yön koruyan dönüşüm, yön örtme manifoldu, yön zarı iç yaprağı, yönelteç bağlantısı, yöneltimsiz görüşme, yöneltmeli dalgalık, yöneten değişkenler, yöneticiler mantığı, yönetim düzenleşimi, yönetmen yardımcısı, yönetsel korumanlık, yöney değerli işlev, yönlendirilmiş küme, yönlü doğru parçası, yönsemeli örnekleme

18 harfli

yöndemine getirmek, yönelteç sönümleci, yönetim sözleşmesi, yönetimce düzeltme, yönetsel denetleme, yöney simge kümesi, yöneyler işlencesi, yöneysel çözümleme, yönler için etiket

17 harfli

yön yaşmaksızlığı, yönelmeli ikileme, yönelmeli tamlama, yönelteç ayaklığı, yönelteç düzeneği, yönetim denetliği, yönetim ekonomisi, yönetim giderleri, yönseme çözülmesi, yöntem incelemesi

16 harfli

yön gösterme eki, yöndemini bulmak, yönelik bağdeğer, yönelmeli tümleç, yönelteç dingili, yönelteç parmağı, yöneltici gramer, yönetim siyasası, yönetim yapıları, yönetim yeteneği, yönetime katılma, yönetimsel fiyat, yönlendirebilmek, yönlendirme notu

15 harfli

yöneliş simgesi, yönelteç bacası, yönelteç borusu, yönelteç göbeği, yönelteç kemeri, yönelteç kovanı, yönelteç kutusu, yönelti açıları, yöneltici teker, yöneltili türev, yöneltilik hali, yöneltme çubuğu, yönetilen deyim, yönetim konsolu, yönetimli fiyat, yöney yazı tipi, yöneyler takımı, yöneysel çarpım, yönleçsel örnek, yönlendirebilme, yönlendirme imi, ...

14 harfli

yön değiştirme, yöndeğiştirici, yönelim etkisi, yönelme durumu, yöneltici soru, yöneten kelime, yönetici özeti, yönetilebilmek, yönetim gideri, yönetim kurulu, yönetim masası, yönetim örgütü, Yönetim türesi, Yönetken kanat, yönetken telek, yöney uzunluğu, yönlendirilmek, yöntem bilgisi, yöntem bulgusu

13 harfli

yön belirteci, yönce karşıtı, yöndeş açılar, yöne getirmek, yönelik yayın, yönelme grubu, yöneltebilmek, yöneltme fişi, yönergeli kip, yöneten deyim, yönetici imge, yönetilebilme, yönetili fiil, yönetim kenti, yönetim odası, yönetim özeği, yönetim riski, yöney grafiği, yönlendirilme, yönsüz yöşsüz, yöntem bilimi

12 harfli

yön değişimi, yönde uyuşum, yönel çarpım, yönelebilmek, yönelme hâli, yöneltebilme, yöneşme savı, yönetebilmek, yönetim yeri, yönetme teli, yöney cebiri, yöney işlevi, yöney örgüsü, yönleç alanı, yönlendirici, yönlendirmek, yönlü gelmek, yönneştirmek, yöntem bilim, yöntemsizlik

11 harfli

yön ışıtacı, yön örtmesi, yön simgesi, yön tuşları, yöne gelmek, yöneldürmek, yönelebilme, yönelmişlik, yöneltilmek, yönetebilme, yöneticilik, yönetmenlik, yönetsizlik, yönettirmek, yöney alanı, yöney uzayı, yönlendirim, yönlendirme, yönlü çizge, yönlü doğru, yönlü türev, ...

10 harfli

yön adları, yön atlası, yön görmek, yön kesmek, yön tutmak, yön vermek, Yöndeş açı, yönelimsel, yöneltilme, yöneltmeli, yönetilmek, yönetimsel, yönetmelik, yönettirme, yönlü küme, yönlü sayı, yönsüz söz

9 harfli

yön zarfı, yöndemsiz, yöndeşlik, yönelmeli, yöneltici, yöneltimi, yöneltmek, yönetilen, yönetilme, yönetişim, yönlü açı, yönnelmek, yönnenmek, yönsüzlük, yöntemsel, yöntemsiz, yöntermek

8 harfli

yöndemli, yönekmek, yönelmek, yönelteç, yöneltik, yöneltim, yöneltme, Yönemdeş, yönenmek, yönetici, Yönetken, yönetmek, yönetmen, yönetsel, yönetsiz, yöneylem, yöneysel, yönlence, yönlenim, yönlenme, yönlülük, ...

7 harfli

yön eki, yön yöş, yönatça, yönelek, yönelge, yönelik, yönelim, yöneliş, yönelme, yönelti, yönenme, yönerge, yönetçe, yönetik, yönetim, yönetiş, yönetli, yönetme, yönetti, yöniyle, yönseme, ...

6 harfli

yönbul, yöndem, yönder, yöndeş, yöneği, yöneti, yönleç, yönlem, yönmek, yönser, yönsöz, yönsüz, yöntem, yönter

5 harfli

Yönal, yönat, yönek, Yöner, yönet, yöney, yöngü, yönlü, yönnü, yönük, yöñül

4 harfli

yöna, yöne

3 harfli

yön

Kelime Ara