YÜ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında YÜ olan kelimeler 1659 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YÜ ile başlayan kelimeler

25 harfli

yükleme öncesi finansman, yükleme sonrası finansman, yüklenebilir yazı tipleri, yüksek endotelli venüller, yüksek karbonlu martensit, yüksek teknoloji ürünleri, yüreğine (bir şey) çökmek, yürürlükte olan (geçerli), yürüyen mevsimlik değişim, yüz bulunca astar istemek, yüz verince astar istemek, yüzertoplu buhar tutucusu, yüzey merkezli kübik yapı, yüzey özekli küpsel metal, yüzeysel mantar hastalığı, yüzüne göre tabanca urmak, yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü duvara yapıştırmak

24 harfli

yüğrük at yemini artırır, yükleme gönderim belgesi, yüksek anlıksal süreçler, yüksek dereceli modeller, yüksek devirli merkezkaç, yüksek devirli santrifüj, yüksek perdeden konuşmak, yüksek sertleşirli çelik, yüksek uzlaştırma kurulu, yükseklik ayaklan üçgeni, yükselmekte olan ülkeler, yükseltgenme potansiyeli, yüreği boğazına tıkanmak, yüreği parça parça olmak, yürek çevre kan gölerimi, yürek dış bürgü gölerimi, yürürlükteki bildirmelik, yüz biñ dahi yiğirmi biñ, yüz tutmak, (yüz dutmak), yüzey özekli küpsel yapı, yüzeyin asli eğrilikleri, ...

23 harfli

yük çiftekerleri yarışı, yüklemeli olmayan tanım, yüksek fiyat stratejisi, yüksek hız takım çeliği, yüksek irtifa hastalığı, yüksek yeğinlikli kömür, yükseklik ayarı düğmesi, yükseltgeme potansiyeli, yükseltgenme-indirgenme, yükselti üzerinde denge, yükte hafif pahada ağır, yükün değiştirici dikeç, yüreğinin başı sızlamak, Yürütüm ve batkı hukuku, yürüyen ortalama süreci, yüzdelerin belgelenmesi, yüzey gerilim katsayısı, yüzeyin temel biçimleri, yüzükçül-yudakçıl (kas), yüzünü ayağına bırakmak, yüreği yerinden oynamak

22 harfli

yüğrüşmek, (yüğşürmek), yüksek basamak mantığı, yüksek dereceli moment, yüksek enerji bileşiği, yüksek islam enstitüsü, yüksek nitelikli çelik, yüksek rakım hastalığı, yüksek sıcaklık çeliği, yükselip alçalan vurgu, yükselir alçalır sahne, yükseltgenme tepkimesi, yükseltgeyici atmosfer, yükünleşme potansiyeli, yüreksel yelken yalımı, yüreksel-özeksel yalım, yürüyen toplama süreci, yüz yokluğu “doğuştan”, yüz yüze ilişki kümesi, yüzde yüz sözlü (film), yüzey karbonu niceliği, yüzey sertleştirilmesi, ...

21 harfli

yük-denkliği eşitliği, yüksek basınç bölgesi, Yüksek Danışma Kurulu, yüksek dayançlı çelik, yüksek düzence kurulu, yüksek karbonlu çelik, yüksek kükürtlü çelik, yüksek öğretmen okulu, yüksek sıralı ürünler, yüksek spin kompleksi, yüksek yargıcı kurulu, yüksek yinelenim katı, yükseklik bölgelemesi, yükselen keskin vurgu, yükseltgenme basamağı, yüksüz çalışma memesi, yürek atım seyrekliği, yüreksel büket yalımı, yüreksizlik göstermek, yürürlükteki kurallar, yürürlükten kaldırmak, ...

20 harfli

yükleme izin belgesi, yükleme konşimentosu, yüksek alaşım çeliği, yüksek dağ hastalığı, yüksek görüş noktası, yüksek ısılı reaktör, yüksek riskli fonlar, yüksek sıklıklı izge, yüksek yağışlı bölge, yüksek yapım bölgesi, yüksek yinelenim, YY, yükseklerde dolaşmak, yükselteç taklitleme, yükümlülük sigortası, yükünü yukarı tutmak, yüreği ağzına gelmek, yüreği göz göz olmak, yüreğine kurt düşmek, yüreğini serinletmek, yürek kaplamı ölçümü, yürek kasılımsızlığı, ...

19 harfli

yüceli yücelivermek, yüklenimli ortaklık, yüksek arazi vaşağı, yüksek basınç özeği, yüksek fırın dışığı, yüksek fonksiyonlar, Yüksek Hakem Kurulu, yüksek otlak ayrığı, yüksek yargı kurulu, yükseklik değişmesi, yükseltgenme değeri, yükseltgenme sayısı, yükseltili geometri, yükseltme sihirbazı, yükünleşme derecesi, yükünleşme gerilimi, yükünsel boy etkisi, yüreği yağ bağlamak, yüreğine dert olmak, yüreğine kar yağmak, yüreğine su serpmek, ...

18 harfli

yücelen kızık inme, yüklemlik ile hali, yüksek düzeyli dil, yüksek enerji bağı, yüksek fırın uçunu, yüksek omurgalılar, yüksek üremli para, yüksekten konuşmak, yükselen ikiz ünlü, yükselen kerteleme, yükselen piyasalar, yükseltgeme işlemi, yükseltgeyici alaz, yükseltgeyici alev, yükseltilebilirlik, yükümlülük belgesi, yükümlülük bulgusu, yükümlülük mantığı, yükünleşme dengesi, yükünleşme durganı, yüreği galdırmamak, ...

17 harfli

yüğseğinden uçmak, yük altına girmek, yük / kütle oranı, yükleme çatışması, yükleme giderleri, Yükleme kaldırağı, yükleme noktaları, yüklemek (yukarı), yüklemler mantığı, yüksek bulunurluk, yüksek çözünürlük, yüksek fırın gazı, yüksek fırın koku, yüksek hız çeliği, yüksek ip cambazı, yüksek kültüryükü, yüksek toplumyükü, yüksek yoğunluklu, yükseklik korkusu, yükseklik vurgusu, yükseklik yılgısı, ...

16 harfli

yük yüzeyi alanı, yüklem değişkeni, yüklem değişmezi, yükleme boşaltma, yükleme donanımı, Yüksek mantarlar, yüksek teknoloji, yüksekkabuklular, yükseklik sınırı, yükseksıcakölçer, yükselen ikinlik, yükselme simgesi, yükseltgen madde, yükselti basıncı, yükselti çizgisi, yükseltilmiş yol, yükseltme paketi, yükümlenim hakkı, yükünlü yüzdürme, yükünsel boşalma, yükünsel denklem, ...

15 harfli

yüce gönüllülük, yücelim noktası, yüğsekten atmak, yüğsekten uçmak, yük manifestosu, yüklem kapanışı, yüklem simgeler, yükleme klasörü, yükleme köprüsü, yükleme permisi, yükleyici kayış, yüksek basınçlı, yüksek kabartma, yüksek sağunluk, yüksek seçiklik, yüksek sıcaklık, yüksek torfalık, yüksek yarışlık, yüksekısı ölçme, yükseklik açısı, yükseklik ayarı, ...

14 harfli

yücelim durumu, yük bildirgesi, yük taşıyıcısı, yüklem birliği, yüklem simgesi, Yükleme deneyi, yükleme durumu, yükleme düzeni, yükleme hatası, yükleme kapağı, yükleme limanı, yükleme sığası, yüklemli haber, yüklemlik fiil, yüklenme testi, yüklü uç ayarı, yüksek gerilim, yüksek komedya, yüksek oynamak, yüksek öğretim, yüksek sosyete, ...

13 harfli

yüceltebilmek, yüğrüm sırası, yük bildirimi, yük sıcaklığı, yük yoğunluğu, yük yönelteci, yükleme akımı, yükleme grubu, yüklemlik kök, yüklenebilmek, yükletebilmek, yükleyebilmek, yüklük kapağı, yüksek açınık, yüksek atlama, yüksek basınç, yüksek dağlar, yüksek döşeme, yüksek ısıtaç, yüksek komedi, yüksek lisans, ...

12 harfli

yüce eylemek, yüce gönüllü, yücelebilmek, yüceltebilme, Yüğrük hamur, yüğrüştürmek, yük ağırlığı, yük aktarımı, yük asansörü, yük bağlamak, yük dağılımı, yük taylamak, yükle yürüme, yüklem grubu, yüklem öbeği, yükleme dozu, yükleme hâli, yükleme jeli, yükleme yeri, yüklendirmek, yüklenebilme, ...

11 harfli

yüce dutmak, Yüce Mecîis, yüce varlık, yücelebilme, yüceltilmek, yüğürdüşmek, yük arabası, yük belgesi, yük çıkarma, yük hayvanı, yük koyacak, yüke gelmek, yüklem ismi, yüklenilmek, yüklenmelik, yükletilmek, yüklettirme, yüklü yatın, yüksek ağaç, yüksek eder, yüksek kıyı, ...

10 harfli

yüce biçem, Yüce Divan, yücek (uç), yücelenmek, yüceltilme, yüğrülemek, yüğürulmek, yük gemisi, yük katarı, yük senedi, yük vagonu, yük vurmak, yüklem adı, yüklenilme, yükletilme, yüklü soru, yüksek ses, yüksek söz, yüksek ton, yüksekokul, Yüksekoluk, ...

9 harfli

Yücebelen, Yücehisar, Yücekonak, yüceltmek, Yücepınar, Yücetekin, yüğlenmek, yüğrüklük, yüğrülmek, yüğselmek, yüğsünmek, yüğşürmek, yüğürtmeç, yüğürtmek, yük etmek, yük odası, yük treni, yükdedmek, yükgözler, yüklenici, yüklenmek, ...

8 harfli

Yücebaba, Yücekapı, yücelgen, yücelmek, Yücelten, yüceltme, Yüceotak, Yücetepe, Yücetürk, Yüceyurt, yügürmek, yüğrüklü, yüğrümek, yüğrümle, yüğüleme, yüğünmek, yüğürgen, yüğürmek, yüğütmek, yük türü, yük yeri, ...

7 harfli

Yücealp, Yücebağ, Yücebaş, Yücedağ, Yüceköy, Yücelay, Yüceldi, yücelek, Yücelen, Yüceler, yücelim, yüceliş, yücelme, yücelti, Yücenur, yücerek, Yücesan, Yücesoy, yüdurge, yüdümen, yüğuruk, ...

6 harfli

Yüceer, Yüceli, Yücelt, yüglük, yügrük, yüğcek, yüğdün, yüğlük, yüğmek, yüğnük, yüğrük, yüğrüş, yüğsek, yüğsük, yüğürü, yük-in, yükçük, yükevi, yüklem, yükler, yüklet, ...

5 harfli

yücek, Yücel, yügen, yüğen, yüğgü, yühli, yükçü, yükli, yüklü, yüküm, yükün, yülek, yülgü, yülüg, yülük, yümağ, yümek, Yümni, Yümun, yümün, yümüş, ...

4 harfli

yüce, yüen, yüet, yülü, yüne, yüre, yüük, yüve, yüvü, yüyh

3 harfli

yüç, yüg, yüğ, yük, yüñ, yüz

2 harfli

Kelime Ara