YÜZÜ ile başlayan kelimeler

YÜZÜ ile başlayan veya başında YÜZÜ olan kelimeler 135 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YÜZÜ ile başlayan kelimeler

25 harfli

yüzüne göre tabanca urmak, yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü duvara yapıştırmak

24 harfli

yüzüne bakmaya kıyamamak, yüzüne bir daha bakmamak

23 harfli

yüzükçül-yudakçıl (kas), yüzünü ayağına bırakmak

22 harfli

yüzüğü geriye çevirmek, yüzünü gören cennetlik

21 harfli

yüzünden kan damlamak, yüzüne bakılmaz olmak

20 harfli

yüzü kıbleden dönmek, yüzüne bakamaz olmak, yüzüne bakılır olmak, yüzünü kara çıkarmak, yüzünü şeytan görsün, yüzünün derisi kalın, yüzüstü (yüzü koyun)

19 harfli

yüzü kireç kesilmek, yüzükçül-kovamsıcıl

18 harfli

yüzü özekli küpsel, yüzü yazılı kalmak, yüzünü yere depmek

17 harfli

yüzü gözü açılmak, yüzücü kaburgalar, yüzüne kan gelmek, yüzüne su çarpmak

16 harfli

yüzü sıcak olmak, yüzü soğuk olmak, yüzü yere düşmek, yüzükçül-bukacıl, yüzün yere urmak, yüzüne duramamak, yüzünü ele almak, yüzünü karartmak, yüzünüze gülsuyu, yüzüstü bırakmak

15 harfli

yüzü seçilmemek, yüzü yumuşaklık, yüzün yer urmak, yüzünden okumak, yüzüne bakmamak, yüzünü görmemek, yüzünüze güller

14 harfli

yüzü kir olmak, yüzük kıkırdak, yüzünden akmak, yüzüne beraber, yüzüstü kalmak

13 harfli

yüzü ak olsun, yüzü bozulmak, yüzü kalmamak, yüzü kızarmak, yüzü sararmak, yüzücü keseli, yüzük parmağı, yüzükkelebeği, yüzüne dökmek, yüzüñe güller, yüzüne gülmek, yüzüne yazmak

12 harfli

yüzü asıklık, yüzü asılmak, yüzü eğilmek, yüzü karalık, yüzü yumuşak, yüzük takmak, yüzün düşmek, yüzünü almak, yüzünü eğmek

11 harfli

yüzü dutmak, yüzü düşmek, yüzü gülmek, yüzü ışımak, yüzü peklik, yüzü suyuna, yüzük oyunu, yüzüktürmek, yüzün yüzün, yüzündüşmek

10 harfli

yüzü aklık, yüzü çalık, yüzü dürük, yüzü güzel, yüzü yerde, yüzü yirde, Yüzüncüyıl, yüzünguylu, yüzünkapak, yüzünkoylu, yüzünkoyun, yüzünkuylu, yüzüntücül, yüzüvermek

9 harfli

yüzü asık, yüzü berk, yüzü kara, yüzü sulu, yüzücülük, yüzüguyun, yüzügüzel, yüzüğümsü, Yüzükbaşı, yüzükoyun, yüzükuyın, yüzünatma, yüzüngoyu, yüzünguyu, yüzünkoyu, yüzünkuyu, yüzünüstü, yüzüverme

8 harfli

yüzü pek, yüzükmek, yüzükoyu, yüzükuyu, yüzülmek, yüzünden, yüzüngör, yüzüşmek

7 harfli

yüzü ak, yüzüksü, yüzülme, yüzüncü, yüzünge, yüzüngü, yüzüntü, yüzüstü

6 harfli

Yüzüak, yüzücü

5 harfli

yüzüg, yüzük, yüzüm, yüzün, yüzüş

Kelime Ara