YÜZ ile başlayan kelimeler

YÜZ ile başlayan veya başında YÜZ olan kelimeler 540 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yüz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yüz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YÜZ ile başlayan kelimeler

25 harfli

yüz bulunca astar istemek, yüz verince astar istemek, yüzertoplu buhar tutucusu, yüzey merkezli kübik yapı, yüzey özekli küpsel metal, yüzeysel mantar hastalığı, yüzüne göre tabanca urmak, yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü duvara yapıştırmak

24 harfli

yüz biñ dahi yiğirmi biñ, yüz tutmak, (yüz dutmak), yüzey özekli küpsel yapı, yüzeyin asli eğrilikleri, yüzüne bakmaya kıyamamak, yüzüne bir daha bakmamak

23 harfli

yüzdelerin belgelenmesi, yüzey gerilim katsayısı, yüzeyin temel biçimleri, yüzükçül-yudakçıl (kas), yüzünü ayağına bırakmak

22 harfli

yüz yokluğu “doğuştan”, yüz yüze ilişki kümesi, yüzde yüz sözlü (film), yüzey karbonu niceliği, yüzey sertleştirilmesi, yüzlük birimler bölüğü, yüzüğü geriye çevirmek, yüzünü gören cennetlik

21 harfli

yüzde birler basamağı, yüzeylerarası gerilim, yüzünden kan damlamak, yüzüne bakılmaz olmak

20 harfli

yüz aklığı göstermek, yüzde geçirgenlik, T, yüzdebirler basamağı, yüzey bitirme işlemi, yüzey etkin maddeler, yüzey yükseltgenmesi, yüzü kıbleden dönmek, yüzüne bakamaz olmak, yüzüne bakılır olmak, yüzünü kara çıkarmak, yüzünü şeytan görsün, yüzünün derisi kalın, yüzüstü (yüzü koyun)

19 harfli

yüz bete-şimsizligi, yüz binler basamağı, yüz yerde baş komak, yüzde ölçünlü sapma, yüzde sıfır T ayarı, yüzen faizli tahvil, yüzey buzul taşları, yüzey soğuma eğrisi, Yüzeysel Temelatımı, yüzü kireç kesilmek, yüzükçül-kovamsıcıl

18 harfli

yüzey adsorpsiyonu, yüzey ısıdenetiri., yüzey kompozisyonu, yüzey osteositleri, yüzey sertleştirme, yüzeyi biçimli cam, yüzeysel greftleme, yüzü özekli küpsel, yüzü yazılı kalmak, yüzünü yere depmek

17 harfli

yüz boyama uzmanı, yüz kızartıcı suç, yüz toprağa urmak, yüz yüzden utanır, yüz yüze getirmek, yüzde yüz denetim, yüzde yüz T ayarı, yüze kir getirmek, yüzen kur sistemi, yüzey aktif madde, yüzey araştırması, yüzey galsama ağı, yüzey özekli yapı, yüzey-aktif madde, yüzeysel anestezi, yüzeysel geçerlik, yüzeyselleştirmek, yüzlek asetabulum, yüzsüzleştirilmek, yüzü gözü açılmak, yüzücü kaburgalar, ...

16 harfli

yüz dönük atlama, yüz karası olmak, yüz toplardamarı, yüz yüze yaşamak, yüzanlamı bilimi, yüzastar kaplama, yüzdelikli çizim, yüzdürme gözcüğü, yüze peçe yapmak, yüzey buzul taşı, yüzey özekli küp, yüzeyetkin özdek, yüzeysel solunum, yüzeyselleştirme, yüzgeç ayaklılar, yüzgeç-ayaklılar, yüzme kapasitesi, yüzsüzleştirilme, yüzü sıcak olmak, yüzü soğuk olmak, yüzü yere düşmek, ...

15 harfli

yüz basa gelmek, yüz buruşturmak, yüz süre gelmek, yüz vuruşturmak, yüz yere koymak, yüz yüze bakmak, yüz yüze gelmek, yüz yüze ilişki, yüz yüze kalmak, yüzde hesapları, yüzdelik sırası, yüzdelik yöntem, yüze kir gelmek, yüzey bulaşkanı, yüzey dalgaları, yüzey hazırlama, yüzey integrali, yüzey kayaçları, yüzey pürüzleme, yüzey sıcaklığı, yüzey şekilleri, ...

14 harfli

yüz atardamarı, yüz buruşturma, yüz geri etmek, yüz giri itmek, yüz tümsüzlüğü, yüz yere komak, yüzde dağılımı, yüzdelik düzgü, yüze duramamak, yüze durdurmak, yüze gülücülük, yüze yüz olmak, yüzek yörenmek, yüzen cisimler, yüzey bulaşımı, yüzey enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey incekatı, yüzey merkezli, yüzey özelliği, yüzeyden okuma, ...

13 harfli

yüz burtarmak, yüz çalıklığı, yüz döndermek, yüz görimligi, yüz görümlüğü, yüz göstermek, yüz kemikleri, yüz kızartmak, yüz kızdırmak, yüz purtarmak, yüz purturmak, yüz sürtünmek, yüz yer komak, yüzberi olmak, yüzde işareti, yüzde noktası, yüzde yöntemi, yüzdürebilmek, yüze getirmek, yüze getürmek, yüzen tiyatro, ...

12 harfli

yüz bekitmek, yüz berkliği, yüz binlerce, yüz çevirmek, yüz çitişimi, yüz egzaması, yüz ekşitmek, yüz eşkitmek, yüz köşegeni, yüz takınmak, yüz tutamağı, yüz tuturuğu, yüz vermemek, yüzbar etmek, yüzbar olmak, yüzden erime, yüzden salma, yüzdürebilme, yüze çağrıcı, yüze soğurma, yüze tutunan, ...

11 harfli

yüz eylemek, yüz havlusu, yüz kaplama, yüz tutruğu, yüzde çizit, yüzde oranı, yüzde vergi, yüzde verim, yüzde(leme), yüzdebirlik, yüzdürülmek, yüze çıkmak, yüze dokunç, yüze durmak, yüze gelmek, yüze gülmek, yüze gülücü, yüze vurmak, yüzeç odası, yüzel erime, yüzer bölge, ...

10 harfli

yüz ağrısı, yüz aklığı, yüz arkası, yüz binlik, yüz boyama, yüz bozmak, yüz bulmak, yüz dutmak, yüz dürmek, yüz görmüş, yüz kalıbı, yüz karası, yüz ölçümü, yüz sabunu, yüz silmek, yüz sineği, yüz siniri, yüz sürmek, yüz vermek, yüz vurmak, yüz yapmak, ...

9 harfli

yüz açısı, yüz akarı, yüz alagı, yüz etmek, yüz felci, yüz ibiği, yüz itmek, yüz olmak, yüz yümek, yüzbeşlik, yüzde yüz, yüzdürmek, yüzdürücü, yüzebilme, yüzen kur, yüzer buz, yüzer kum, yüzer top, yüzigulli, yüzikuyli, yüzkalıbı, ...

8 harfli

yüz ardı, yüz beyi, yüz kere, yüz kiri, yüz para, yüz suyu, yüz yüze, Yüzbeyli, yüzbeyüz, yüzdelik, yüzdürme, yüze yüz, yüzellik, yüzer ev, yüzergen, yüzerlik, yüzertop, yüzetmek, yüzeycik, yüzeysel, yüzgeçli, ...

7 harfli

yüz akı, yüz göz, yüz yüz, yüzbaşe, yüzbaşı, Yüzbeyi, yüzeğen, yüzelik, yüzerik, yüzerli, yüzerme, yüzkiri, yüzleme, yüzölçü, Yüzören, yüzsuyu, yüzü ak, yüzüksü, yüzülme, yüzüncü, yüzünge, ...

6 harfli

yüzbek, yüzbez, yüzcek, yüzcük, yüzcül, yüzden, yüzgeç, yüzgen, yüzger, yüzgüç, yüzğen, yüzipi, yüzlek, yüzler, yüzlug, yüzlük, yüzmek, yüzsük, yüzsüz, Yüzüak, yüzücü, ...

5 harfli

yüzde, yüzeç, yüzek, yüzen, yüzer, Yüzev, yüzey, yüzgü, yüzig, yüzik, yüzlü, yüzme, yüzüg, yüzük, yüzüm, yüzün, yüzüş

3 harfli

yüz

Kelime Ara