YAPI ile başlayan kelimeler

YAPI ile başlayan veya başında YAPI olan kelimeler 406 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yapı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yapı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YAPI ile başlayan kelimeler

25 harfli

yapım iyeliğini sınırlama, yapım yerbölümü katsayısı, yapım yönetmen yardımcısı, yapımda uygulama yeteneği, yapısal denklemler modeli, yapısal kararlık sınaması, yapıt iyeliğinin aktarımı, yapıt kazançları ayrılığı

24 harfli

yapım iyeliği temsilcisi, yapımdeğişimi anabolisma, yapısal katman eksikliği, yapışkan eriyikli işleme, yapıt hakkının korunması, yapıtın kamuya sunulması

23 harfli

yapılıkçı, yapılıkçılık, Yapım İyeliği Müdürlüğü, yapısal müzayede modeli, yapısal olmayan protein, yapışık ikiz periklilik, yapıt hakkının aktarımı, yapıt iyeliği belirgesi

22 harfli

yapı denetleme düzlemi, yapı taşı yerde kalmaz, yapılandırma sihirbazı, yapısal gözden geçirme, yapısal kırılma modeli, yapısal uyum kolaylığı, yapısal uyum kredileri, yapışımcıl çeç oynakça, yapıt hakkı olan yapıt, yapıt hakkını yenileme, yapıt iyesinin hakları, yapıtta iyeler birliği

21 harfli

yapıdüzen yönetmeliği, yapılaşmamış davranış, yapım iyeliği hakları, yapışkan balığıgiller, yapıt hakkı bildirimi, yapıt hakkı kitaplığı, yapıt hakkı ödemeliği, yapıt iyeleri birliği, yapıtı satışa çıkarma, yapıtın koruma süresi, yapıtın kütüğe yazımı

20 harfli

yapılacaklar listesi, yapımsal gözdeğmelik, yapısal karbonhidrat, yapısal parametreler, yapısal zehirli etki, yapısalcı dil bilimi, yapışık gö-bekdeşlik, yapışkanbalığıgiller, yapıt hakkı negatifi, yapıt hakkına elatma, yapıt iyeliği kuramı, yapıtın dış görünüşü, yapıtın köken ülkesi

19 harfli

yapı danışma örgütü, yapılık genişlemesi, yapılış örneksemesi, yapımcı satış ederi, yapımsal yararlanma, yapımsal yararlılık, yapısal programlama, yapışık dil keskisi, yapışkan yumurtalar, yapıt hakkı belgesi

18 harfli

yapı içi yoğunluğu, yapım toplumbilimi, Yapımcılar Birliği, yapımda yararlanma, yapısal ayrıştırma, yapısal dil bilimi, yapısal ekonometri, yapısal kararlılık, yapısal katsayılar, yapısal özellikler, yapısal sorgu dili, yapısal uyumsuzluk, yapışık beyin debe, yapıt hakkı kütüğü, yapıt hakkı tarihi, yapıt hakkı tüzesi, yapıt hakkı yasası, yapıtta çok iyelik

17 harfli

yapılandırabilmek, yapılış bozukluğu, yapım anlaşmaları, yapım indirimleri, yapısal çözümleme, yapısal enflasyon, yapısal izomerler, yapışık çeneliler, yapışık yandaklık, yapışıklık ilkesi, yapıştırma aygıtı, yapıştırma masası, yapıt hakkı iyesi, Yapıt Hakkı Odası

16 harfli

yapı araştırması, yapı biriktirimi, yapı girişimcisi, yapı kooperatifi, yapılandırabilme, yapım sözleşmesi, yapım toplantısı, yapımcı-yönetmen, yapısal biçimler, yapısal bozukluk, yapısal işsizlik, yapısal kaydırma, yapısal modeller, yapısal ruhbilim, yapısal yerbilim, Yapışık başçıklı, yapışık çöpelcan, yapışık göbekdeş, yapışık parmaklı, yapışıkçeneliler, yapışkan plâklar, ...

15 harfli

yapı yüksekliği, yapım giderleri, yapım görevlisi, yapım görgüleri, yapım kuralları, yapım modelleri, yapım resimleri, yapım sigortası, yapım tümdeğeri, yapım yerbölümü, yapım yönetmeni, yapısal değişim, yapısal denklem, yapısal hatalar, yapısal kırılma, yapısal protein, yapısal sermaye, yapısal tasarım, yapışık ikizlik, yapışkan balığı, yapışkan filtre, ...

14 harfli

yapı arabalığı, yapı biçimleri, yapı değişmesi, yapı derinliği, yapı enstitüsü, yapı geçerliği, yapı gereçleri, yapı kerestesi, yapı malzemesi, yapı yanaçları, yapı yerbölümü, yapı yoğunluğu, yapıcı düşünme, yapılabilirlik, yapılanabilmek, yapım borçları, yapım işleyimi, yapım kuruluşu, yapım özelliği, yapım yeri imi, yapımevi ederi, ...

13 harfli

Yapı ağdıracı, yapı bileşeni, yapı bilimsel, yapı dönüşümü, yapı eğrileri, yapı girişimi, yapı işleyimi, Yapı makinesi, yapı tasarımı, yapı yasaları, yapılanabilme, yapılandırıcı, yapılandırmak, yapılaştırmak, yapım anamalı, yapım bilgisi, yapım dizgesi, yapım gizleri, yapım hakları, yapım iyeliği, yapım merkezi, ...

12 harfli

yapı bilgisi, yapı bölgesi, yapı çizgisi, yapı derneği, yapı elemanı, yapı formülü, yapı plakası, yapı saycası, yapı taslağı, yapı vergisi, yapı yöntemi, yapılabilmek, yapılagelmek, yapılandırma, yapılaştırma, yapılıkçılık, yapılmış mal, yapım bölümü, yapım gideri, yapım imleri, yapım öncüsü, ...

11 harfli

yapı biçimi, yapı bilimi, yapı çeliği, yapı durumu, yapı ekleri, yapı gelimi, Yapı gereci, yapı kurucu, yapı kusuru, yapı oylumu, yapı uzmanı, yapı yasağı, yapıbilgisi, yapıklanmak, yapılabilme, yapılageliş, yapıldatmak, yapılganlık, yapılı soru, Yapılıpınar, yapılmaklık, ...

10 harfli

yapı adası, yapı alanı, yapı iyesi, yapı oluru, yapı öğesi, yapıgiyimi, yapılanmak, yapılaşmak, yapıldamak, yapılımcıl, yapım yeri, yapımcılık, yapımlayan, yapındırma, yapıntısal, yapısal su, yapısallık, yapışıklık, yapışımcıl, yapıştıran, yapıştırgı, ...

9 harfli

yapı taşı, yapı yeri, yapıcılıh, yapıcılık, yapılanım, yapılanma, yapılaşma, yapım eki, yapıntıcı, yapıntılı, yapısalcı, yapışacak, yapışakça, yapışakot, yapışıntı, yapıtasar, yapıverme

8 harfli

yapıkçıl, yapıkmak, yapılcan, yapıldak, yapılgan, yapılmak, yapım öz, yapımevi, yapımsal, yapıncah, yapıncak, yapınmak, yapıoluş, yapırdak, yapışkan, yapışmak, yapıtlık, yapıyeri

7 harfli

yapıcak, yapıkçı, yapılıh, yapılık, yapılım, yapılış, yapılma, yapımcı, yapınca, yapıncı, yapınçı, yapınık, yapınma, yapıntı, yapısal, yapışak, yapışan, yapışık, yapışım, yapışız, yapışlı, ...

6 harfli

yapıcı, yapılı, yapımı, yapını, yapıri

5 harfli

yapık, yapım, yapın, yapış, yapıt

4 harfli

yapı

Kelime Ara