YAPA ile başlayan kelimeler

YAPA ile başlayan veya başında YAPA olan kelimeler 125 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YAPA ile başlayan kelimeler

25 harfli

yapay yoğunluk fonksiyonu

24 harfli

yapay tohumlama kateteri

23 harfli

yapağı çürüğü hastalığı, yapay doğrusal bağlaşım, yapay ençok olabilirlik, yapay parametreleştirme, yapay rastsal numaralar

22 harfli

yapay izgesel yoğunluk, yapay kurutulmuş yonca, yapay sinir ağı modeli, yapay yumurtlama alanı

21 harfli

yapay ışık uygulaması

20 harfli

yapay reçine tutkalı, yapay reçine verniği, yapay solunum aygıtı

19 harfli

yapay F istatistiği, yapay karsbald tuzu, yapay ML tahmincisi, yapay radyoaktiflik, yapay sınıflandırma

18 harfli

yapağı hassasiyeti, yapağı özellikleri, yapağıda mukavemet, yapağıda parlaklık, yapay ışımetkinlik, yapay ışınetkinlik, yapay reçine filmi

17 harfli

yapay bağlaştıran

16 harfli

yapağıda incelik, yapay bağışıklık, yapay F sınaması, yapay hava akımı, yapay maden suyu, yapay seleksiyon

15 harfli

yapağı çürümesi, yapağı uzunluğu, yaparak öğrenme, yapay farklılık, yapay olta yemi, yapay sinir ağı, yapay tohumlama

14 harfli

yapağı bitleri, yapağıyiyenler, yapay döllenme, yapay ortalama, yapay söyleyiş, yapay yaşlanma, yapay yuvalama, yapaylaştırmak

13 harfli

yapay anlayış, yapay besleme, yapay bilmece, yapay dölleme, yapay kurutma, yapay solunum, yapaylaştırma

12 harfli

yapay böbrek, yapay gözlem, yapay ışınım, yapay piyasa, yapay reçine, yapay vajina

11 harfli

yapağı çapı, yapağı lifi, yapağı yağı, yapağıcılık, yapak yapak, yapay ahenk, yapay büküm, yapay düzey, yapay evren, yapay evrik, yapay fiyat, yapay panel, yapay tavan, yapay zekâ, yapaylaşmak, yapayukomak, yapaz yupaz

10 harfli

yapak yağı, yapakçılık, yapassaban, yapay ipek, yapay kalp, yapay rant, yapay uydu, yapayalnız, yapaylaşma, yapabilmek

9 harfli

yapa yapa, yapabilme, Yapağılar, yapay dil, yapay MLE, yapay mum, yapay saç, yapay yem, yapay yüz

8 harfli

yapağıcı, Yapağılı, yapağılu, yapanmak, yaparlık, yapay us, yapaylık

7 harfli

yapacak, yapacih, yapakçı, Yapaklı, yapalah, yapalak, yapâlar, yapamak, yaparıh, Yaparlu, yapacah

6 harfli

yapağı, Yapalı

5 harfli

yapah, yapak, yapal, yapan, yapay, yapaz

4 harfli

yapâ

Kelime Ara