YAR ile başlayan kelimeler

YAR ile başlayan veya başında YAR olan kelimeler 1332 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YAR ile başlayan kelimeler

25 harfli

Yaradan´a kurban (olayım), yaratıcı düşünü çalışması, yaratmacının içten yasanı, yaratmacının öznel yasanı, yargılamayı önleme kararı, yarı korumalı replikasyon, yarı mikroanalitik terazi, yarı-mikrokimyasal terazi, yarıçapsal dağılım işlevi, yarım yuvarlak seyir yeri, yarıortadan hafif ağırlık

24 harfli

yararlanılamayan protein, yararlanmalı pay belgiti, yardım kullanımı bilgisi, Yardım ve İşbirliği Fonu, yardım ve yataklık etmek, yardımcı T lenfositi, TH, yargılamanın ertelenmesi, yargılamanın yenilenmesi, yarı değişken maliyetler, yarı dolaysız aydınlatma, yarı kontrollü döl alımı, yarı-ortalamalar yöntemi, yarım-dalgalı doğrultmaç

23 harfli

yaralı parmağa işememek, yaratmacı olarak iyelik, yardımcı solunum organı, yargılıkların yetkileri, yargıyle kütükten silme, yarı değişir maliyetler, yarı dolaylı aydınlatma, yarı özdevingen aktarma, yarı-yinelemeli tasarım, yarım yöncül kıpırdakça, yarışılabilir piyasalar, yarıyalınç doğru-uzaysı

22 harfli

yara bere içinde olmak, yara izi telcil dokusu, yaradılış biçimsizliği, yaraklu yarağın görmek, yaramaz çocuk sendromu, yararlanılabilir kısım, yaraya tuz biber ekmek, yardımcı örneklemdeğer, yargılık dışı işlemler, yarı dalga potansiyeli, yarı hücre potansiyeli, yarı özdevinimli alıcı, yarı saydam görüntülük, yarı-tersüstel çizenek, yarı-yıl ortası sınavı, yarıkatılımlı üstlence, yarım yön durumsuzluğu, yarım-çember kanalları, yarışmasız antagonizma, yarmurmak, (yermürmek), yartılı yalaka pekişim

21 harfli

yaramazlıkta bulunmak, yararlanma belgitleri, yarasa-kanat damakçıl, yaratıcı kütüğe yazım, yarga aracıl yandarca, yargıdan önceki karar, yargılamanın açıklığı, yargının düzeltilmesi, yargının kesinleşmesi, yarı bağdaşık çökelim, yarı bağdaşık çökelti, yarı bitirilmiş çelik, yarı dayanç yarışları, yarı eşkıyılı dörtgen, yarı kentsel yerleşme, yarı yön durumsuzluğu, yarı-etkensel tasarım, yarıgeçirimsel arıtım, yarım daire kanalları, yarım yan kıpırdaklık, yarışabilir piyasalar, ...

20 harfli

yarak yasak dakınmak, yaralanmada durdurma, yararlanma yaklaşımı, yararlanma zorunluğu, yararlık yazımlıları, yararsız tümdeğerler, yaratıcılar sineması, yaratıcılar siyasası, yaratılacak yapıtlar, yardımcı ders kitabı, yardımcı T hücreleri, yargılıkların görevi, yargının açıklanması, yargının anlatılması, yarı belgesel (film), yarı bitirilmiş ürün, yarı kalkık yönelteç, yarı mali kuruluşlar, yarı temel aminoasit, yarı yayınık yansıma, yarı yön kıpırdaklık, ...

19 harfli

yaradılışı düz kişi, yaramaz kasdeylemek, yararlanmama süresi, yaraya merhem olmak, yardakçı ergiten öz, yardımcı bilinmeyen, yardımcı görevliler, yardımcı hız kutusu, yardımcı yargıcılık, yardımlaşma derneği, yargıcı dökümlemesi, yargılama giderleri, yarı akıl hastalığı, yarı anlamlı sözcük, yarı dengeli karbür, yarı düzgün değişen, yarı düzgün yansıma, yarı koşu yönelteci, yarı kurak (toprak), yarı oynar eklemler, yarı parlak kaplama, ...

18 harfli

yaramaz göñüllülük, yararcı tarihçilik, yarasacıl kanatçık, yaratıcı örnekseme, yardımcı (program), yardımcı doçentlik, yardımcı donatımcı, yardımcı oyunculuk, yardımsız tırmanma, yarga arası yalımı, Yargıcın dönertimi, yargılıklar örgütü, yargılıları koruma, yargının bozulması, yargının çektirimi, yargıtay duruşması, yarı işlenmiş ürün, yarı kalifiye işçi, yarı kapalı işyeri, yarı kararlı durum, yarı yapımlı özdek, ...

17 harfli

yara kabuğu akarı, yara tümör virüsü, Yaradan´a sığınıp, yaradana sığınmak, yaradılış teorisi, yarar bölümlemesi, yararcı tasarlama, yararlanılabilmek, yararlanma ilkesi, yararlılık kuramı, yararlılık ölçüsü, yaraşıklık vermek, yaratıcı coğrafya, yaratıcı etkinlik, yarbık zeyrekliği, yardakçılık etmek, yardımcı bağlaşım, yardımcı genç kız, yardımcı hakemlik, yardımcı hücreler, yardımcı parçalar, ...

16 harfli

yaramazlık etmek, yaramışlık etmek, yararına -e hali, yararına gösteri, yararlandırılmak, yararlanılabilme, yararlanım hakkı, yararlanma hakkı, yararlanma oranı, yararlı modeller, yararlık belgesi, yarasa otargacıl, yarasa sin yalım, yarasa sinekbiti, yarasa-göz evcil, yaratıcı anlatım, yaratıcı çalışma, yaratıcı düşleme, yaratıcı düşünme, yaratıcı yaşantı, yarayı tazelemek, ...

15 harfli

yara hormonları, yaradüzgün uzay, yarağa yapışmak, yarağında olmak, yarağını görmek, yararı dokunmak, yararlanabilmek, yararlandırılma, yararlanma payı, yararlı açıklık, yararlı uzunluk, yarasa başlılık, yarasa-damakçıl, yarasa-şakakçıl, yarasa-tikencil, yarasacıl delgi, yarasacil tiken, yarasını deşmek, yaraşdurubilmek, yaratıcı bellek, yaratıcı düşünü, ...

14 harfli

yarak kuşanmak, yaralanabilmek, yaralayabilmek, yaramaz sanıcı, yaramaz sanmak, yaran konuşmak, yararlanabilme, yararlandırmak, yararlı asalak, yararlı kılmak, Yararsız hacım, yarasa kırmacı, yarasa-çenecil, yarasacıl ibik, yaratıcı filmi, yaratıcı yıkım, yaratılabilmek, yaratılan hava, yaratkısal ısı, Yarbaşıçandırı, yardan uçurmak, ...

13 harfli

yara kapanmak, yara miyazisi, yara savdıran, yarak eylemek, yarak idinmek, yaralanabilme, yaralayabilme, yaramaz olmak, yaramaz sancı, yaramazlaşmak, yararlandırma, yararlanılmak, yararlı olmak, yarasa ezmeci, yarasa-yancıl, yaraşık almak, yaraşık olmak, yaraşıksızlık, yaratıcı imge, yaratık emlem, yaratılabilme, ...

12 harfli

yara hormonu, yara işlemek, yara kapatan, Yaradancılık, yaradılıştan, yaradışçılık, yarağ kılmak, yarah düzmek, yarak düzmek, yarak görmek, yarak kılmak, yaramaz añma, yaramaz hulu, yaramaz sanu, yaramazlamak, yaramazlaşma, yaranabilmek, yarar süresi, yarar yitimi, yararı olmak, yararlanılma, ...

11 harfli

yara arıtım, yara kabuğu, yara kanalı, yara onaran, yara yıkama, yaradılışlı, yarak olmak, yarak yasak, yarak yimek, yaraklanmak, yaraklanmış, yaramaz dua, yaramaz göz, yaramaz söz, yaranabilme, yarandırmak, yaranmış at, yararlanmak, yararlı akı, yararsızlık, yarasa ezer, ...

10 harfli

yar geçmek, yara açmak, yara almak, yara bandı, yara urmak, yara yimek, yarabilmek, yaradılmış, yaragannıh, yaraklamak, yaralanmak, yaramazlar, yaramazlık, yaramazrak, yaranboğuş, yarandırma, yaranyarış, yararcılık, yararlanan, yararlanma, yararlılık, ...

9 harfli

yâr olmak, yara bere, yara suyu, yarabilme, Yaradancı, yaradılış, yarakdişi, yaralamak, yaralanır, yaralanış, yaralanma, yaralantı, yaramamak, yaramazca, yarasacıl, yarasalar, yaraşıklı, yaraşıklu, yaratıcık, yaratılış, yaratılma, ...

8 harfli

yara izi, yara otu, yaralama, yaramsık, yaramsuh, yaranlık, yaranmak, yararlık, yararsız, yarasaca, yarasın!, yaraşmak, yaratgan, yaratıcı, yaratmak, yarazlık, Yarbasan, yarbıkçı, Yarboğaz, yardakçı, yardanlı, ...

7 harfli

yarabbi, yaracıl, yaradan, yarağan, Yarağıl, yarakan, yarakcı, yaraklı, yaraklu, yarallı, yaramah, yaramak, yaramaz, yaramış, yaranış, yaranma, yarannı, yaraotu, yararcı, Yararer, yararlı, ...

6 harfli

yaralı, yarali, yarama, yarana, yarasa, yaratı, yarbak, yarbay, yarbık, Yârcan, yardak, yardem, yardım, yardın, yardum, yârese, yargaç, yargan, yargeç, yargıç, yargın, ...

5 harfli

yarağ, yarah, yarak, yaran, yarar, yaraş, yarbı, yarçı, yarçu, yarda, yardı, yarem, yaren, yarga, yargı, yargu, yarık, yarım, yarın, yarış, yarıt, ...

4 harfli

yara, yare, yarı, yari, yaru

3 harfli

yar

Kelime Ara