YAS ile başlayan kelimeler

YAS ile başlayan veya başında YAS olan kelimeler 408 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yas aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yas anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YAS ile başlayan kelimeler

25 harfli

yassıburunlu-yarasagiller

24 harfli

yas tonu, (yas giyesisi), yasal uygunluk markaları, yasal yapıt hakkı istemi, yasal yükümlülük payları

23 harfli

yasal karşılıklar oranı, yassı burunlu maymunlar, yassı haddelenmiş çelik, yassı hücreli metaplazi, yassı-tatlısusalyangozu, yassıkafalı kaya balığı

22 harfli

yasal dinlenme günleri, yasal eşlenik değişken, yassı hücreli karsinom

21 harfli

yasadışı işbıraktırma, yasak hısımla sevişme, yasal dinlenme ücreti, yasama dokunulmazlığı, yassıburunlumaymunlar

20 harfli

yasal biçim özelliği, yassı alveoler hücre

19 harfli

yasadışı işbırakımı, yasal iş bıraktırma, yasmık çevre yalımı, yassı enik sendromu, yassı parmaklı geko, yassı solungaçlılar, yassı-parmaklı geko

18 harfli

yasadışı işbırakma, yasaklayıcı tarife, yasal güvenceliler, yasallaştırabilmek, yassıparmaklı geko, yassıparmaklı-geko, yassısolungaçlılar, yassısolungaşlılar

17 harfli

yasa dışı yarışım, yasal karşılıklar, yasal kovuşturucu, yasal ürem sınırı, yasal vergi oranı, yasal yapıt hakkı, yasalaştırabilmek, yasallaştırabilme, yasdıhlı konuşmak, yassılama haddesi

16 harfli

yasadışı rekabet, yasadışı yarışım, yasak yöneticisi, yasal yedek akçe, yasalar-tüzükler, yasalaştırabilme, yasama gecikmesi, yasmık irinlenin, yasmık suvartısı, yassı sayıcı tüp, yassı solucanlar, yastıkta kocamak

15 harfli

yasa koyuculuğu, yasağa yetürmek, yasaklayabilmek, yasal borçlanma, yasal buyruklar, yasalaştırılmak, yasalata gitmek, yasaya uygunluk, yasmık pekleşim, yassı epitelyum, yassısolucanlar, Yastık bitkiler

14 harfli

yasak savutlar, yasak yapıtlar, yasaklayabilme, yasaklayıcılık, yasal yedekler, yasalaştırılma, yasallaştırmak, yasama kuvveti, yasama meclisi, yasama yetkisi, yasmık çevrece, yasmık gömleği, yasmık suvarım, yassı balıklar, yassı pürtükçe, yassı sanaklık, yassı yağrınlı, yassılaştırmak, yastan çıkarma, yastık lavları, yastık sapması

13 harfli

yasa tasarısı, yasağ eylemek, yasaklı geçiş, yasal savunma, yasalaştırmak, yasallaştırma, yasama dönemi, yasama kurulu, yasama organı, yaslanabilmek, yaslayabilmek, yasmık çekimi, yasmık sölpüm, yasmıkçıl ten, yassı anahtar, yassı kabarca, yassı kadayıf, Yassı kiremit, yassı kurtlar, Yassı pekdoku, yassı solucan, ...

12 harfli

yas bağlamak, yas giyesisi, yasa önerisi, yasa sözcüsü, yasa teklifi, yasa yolları, yasak ilişki, yasak savmak, yasal anamal, yasal toplak, yasalaştırma, yasama hakkı, yasemin yağı, yaslanabilme, yaslandırmak, yaslayabilme, yaslıbalaman, yasmık gizce, yasmık yalım, yasmıksızlık, yassı epitel, ...

11 harfli

yasa koyucu, yasak bölge, yasak etmek, yasak geçiş, yasak kitap, yasak kuşak, yasak meyve, yasak olmak, yasak yarış, yasakcıbaşı, yasaklanmak, yasaklatmak, yasaklayıcı, yasal biçim, yasal değer, yasal konut, yasal tekel, yasallaşmak, yasama erki, yasama gücü, yasama yılı, ...

10 harfli

yas çekmek, yas tutmak, yas vermek, yasadüşmek, yasak film, yasak kulu, yasakçılık, yasaklamak, yasaklanım, yasaklanış, yasaklanma, yasaklatma, yasaksavan, yasal borç, yasal faiz, yasal izin, yasal para, yasalaşmak, yasallaşma, yasanlamak, yasanlılık, ...

9 harfli

yas etmek, yas tutma, yasa dışı, yasak aşk, yasakaltı, yasaklama, yasalaşma, yasanımah, yasdanmak, yaskıncık, yaslanmak, yaslıağaç, yasmık öz, yasmıkçıl, yasmıksal, yasmıksız, yassanmak, yassı baş, yassı yön, yassıağaç, yassıağız, ...

8 harfli

yasaklık, yasaksız, yasamalı, yasanmak, yasatmak, yasayıcı, yasdağaç, yasdamak, yasdıgaç, yasdıgeç, yasdığaç, yasdılıh, yasılmak, yaskınsı, yaslağaç, yaslağeç, yaslahac, yaslahaç, yaslamak, yaslanma, yaslıbaç, ...

7 harfli

yasacil, yasağcı, yasahçı, yasakçı, yasaklı, yasalat, yasamak, yasanlı, yasasız, yasavul, yasdîna, yasemin, yasımak, Yasince, yaslağı, yaslama, Yaslıca, yassıca, yastaaç, yastama, yastıaç, ...

6 harfli

yasalı, yasama, yasdıh, yasdık, yasduh, yasduk, yasgam, yaskam, yaskın, yaslaç, yaslam, yasleç, yaslık, yasmak, yasman, yasmık, yassah, yassar, yassel, yastaç, yastam, ...

5 harfli

yasag, yasağ, yasah, yasak, yasal, yasan, yasar, yasdı, yasdu, Yaser, yasık, yasır, Yasin, yasir, yaska, yasla, yasle, yaslı, yaslu, yasma, yassı, ...

4 harfli

yasa, yâsı, yasi

3 harfli

yas

Kelime Ara