yayakomak, (yazakomak)

yayakomak, (yazakomak)

Yayıp bırakmak, sermek.


yayakomak, (yazakomak) için benzer kelimeler


yayakomak, (yazakomak), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'y', 'a', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'y', 'a', 'z', 'a', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
yayakomak, (yazakomak) kelimesinin tersten yazılışı )kamokazay( ,kamokayay diziliminde gösterilir.