YAYG ile başlayan kelimeler

YAYG ile başlayan veya başında YAYG olan kelimeler 106 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YAYG ile başlayan kelimeler

25 harfli

yaygın deri layşmanyozisi

23 harfli

yaygın buğaz irinlenimi, yaygır-karamtık yangısı

22 harfli

yaygın tarımsal üretim, yaygır-damarcın yalımı, yaygır-kirpikçin yalım

21 harfli

yaygın histoplazmozis

20 harfli

yaygın kıl dökülmesi, yaygırımsı yalabıyan

19 harfli

yaygın lenfoid doku, yaygın yüzeyli akış, yaygınlaştırabilmek, yaygır çevre kesimi, yaygır eşiniklenimi

18 harfli

yaygınlaşma kuramı, yaygınlaştırabilme, yaygır bölümlenimi, yaygır kobatlanımı, yaygır kopuklanımı, yaygır yoğunlanımı

17 harfli

yaygın eğretileme, yaygın kalsinozis, yaygın su miğferi, yaygır dingildemi, yaygır ırgalanımı

16 harfli

yaygara koparmak, yaygarayı basmak, yaygın ayaklılık, yaygınlaşabilmek, yaygır bücürlüğü, yaygır düşüklüğü, yaygır gömüklemi, yaygır keseklemi, yaygır kobatlığı, yaygır kurtarımı, yaygır savaklamı, yaygır yoğunluğu

15 harfli

yaygın benzetme, yaygın ortaklık, yaygın plasenta, yaygın yörüngeç, yaygınlaşabilme, yaygınlaştırmak, yaygır ayrılımı, yaygır çivilemi, yaygır kısılımı, yaygır sökülümü, yaygır yapışımı

14 harfli

yaygın çökelme, yaygın hidrops, yaygın öğretim, yaygınlaştırma, yaygır titremi, yaygır yangısı, yaygır yapışım, yaygır yatlığı, yaygırcıl debe, yaygırsal uçuk

13 harfli

yaygın eğitim, yaygın oturga, yaygın yanlış, yaygır (uçuk), yaygır çözümü, yaygır debesi, yaygır düşümü, yaygır inmesi, yaygır kesiti, yaygır önkçül, yaygır yalımı, yaygır yarıtı

12 harfli

yaygaracılık, yaygı balığı, yaygın burun, yaygın kösnü, yaygın tarım, yaygınlaşmak, yaygırsızlık

11 harfli

yaygıbalığı, yaygın kent, Yaygınçayır, Yaygınkonak, yaygınlaşma, Yaygınsöğüt, yaygır yanı, yaygır yöre, yaygırlanım, yaygırlaşık

10 harfli

yaygaralık, yaygın baş, yaygın tür, Yaygınyurt

9 harfli

yaygaracı, yaygınlık, yaygırcıl, yaygırsal

8 harfli

yaygırca

7 harfli

yaygara, yaygıcı, Yaygılı

6 harfli

yaygan, yaygaz, yaygıç, yaygın, yaygır, yaygun

5 harfli

yaygı

Kelime Ara