YET ile biten kelimeler

YET ile biten veya sonunda YET olan kelimeler 380 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YET ile biten kelimeler

25 harfli

ortalama değişken maliyet

23 harfli

ortalama toplam maliyet, sağ sefaloilyal vaziyet, sol sefaloilyal vaziyet, sübjektif hüsn-i niyyet, toplam değişken maliyet

22 harfli

antlaşmalara halefiyet, ortalama sabit maliyet, sağ dorsoilyal vaziyet, sağ lumboilyal vaziyet, sol dorsoilyal vaziyet, sol lumboilyal vaziyet

21 harfli

kaçınılabilir maliyet, sefalopubikal vaziyet

20 harfli

dorsopubikal vaziyet, entelektüel mülkiyet, lumbopubikal vaziyet, sefalosakral vaziyet, toplam sabit maliyet

19 harfli

antidromik faaliyet, dorsosakral vaziyet, lumbosakral vaziyet, ortodromik faaliyet, sefaloilyal vaziyet

18 harfli

alternatif maliyet, Beşinci Cumhuriyet, Birinci Cumhuriyet, çapraz elastikiyet, dorsoilyal vaziyet, lumboilyal vaziyet, müşterek mülkiyyet

17 harfli

birim elastikiyet, toplumcu mülkiyet, toplumsal maliyet

16 harfli

absolüt asamiyet, değişken maliyet, değişmez maliyet, doğrudan maliyet, dolaysız maliyet, endirekt maliyet, indirekt maliyet, küllî halefiyyet, marjinal maliyet, ortalama maliyet, rölatif asamiyet, standart maliyet, tam mükellefiyet, tarihsel maliyet, teşrii masuniyet

15 harfli

Âbidei Hürriyet, ademimerkeziyet, almaşık maliyet, cins cibilliyet, çıplak mülkiyet, değişir maliyet, dolaylı maliyet, hükmî şahsiyyet, kahir ekseriyet, ölçünlü maliyet, sosyal faaliyet

14 harfli

direkt maliyet, fikri mülkiyet, gerçek maliyet, hükmi şahsiyet, hükmi şahsiyet, kısmi muafiyet, ortak mülkiyet, sosyal maliyet, toplam maliyet

13 harfli

batık maliyet, birim maliyet, dengeli diyet, gizli cemiyet, gizli maliyet, hüsn-i niyyet, millî hüviyet, mu`teberiyyet, mükellefiyyet, mütekabiliyet, ortak maliyet, örtük maliyet, özel mülkiyet

12 harfli

açık maliyet, esas vaziyet, kemaliafiyet, mıknatısiyet, muacceliyyet, muvaffakiyet, muzafferiyet, mükellefiyet, mükemmeliyet, müstaceliyet, özel maliyet, reel maliyet

11 harfli

elastikiyet, ihtimaliyet, Kocavilayet, mahrûmiyyet, memnû`iyyet, mes`ûliyyet, muayyeniyet, müessiriyet, Sû-i niyyet, umumi heyet

10 harfli

akalliyyet, cevvaliyet, cibilliyet, cumhuriyet, ek maliyet, ekalliyyet, ekseriyyet, hakkaniyet, halefiyyet, hassasiyet, hayvaniyet, hüsnüniyet, mağduriyet, mağlubiyet, mahcubiyet, mahkûmiyet, mahremiyet, mahrumiyet, mazhariyet, mebzuliyet, mecburiyet, ...

9 harfli

aleniyyet, art niyet, beşeriyet, cahiliyet, cem`iyyet, cibiliyet, cümüriyet, egelliyet, ehemmiyet, ehveniyet, ekalliyet, ekseriyet, galibiyet, hâkimiyet, hayatiyet, haysiyyet, hususiyet, hürriyyet, insaniyet, İslamiyet, iyi niyet, ...

8 harfli

aciliyet, ademiyet, aleniyet, ameliyet, asabiyet, asamiyet, ayniyyet, ciddiyet, cinsiyet, devriyet, ebediyet, ehliyyet, emeliyet, en nayet, enaniyet, faaliyet, faikiyet, ferdiyet, haysiyet, heysiyet, hiysiyet, ...

7 harfli

aidiyet, âriyyet, ayniyet, begayet, bidayet, biniyet, cemiyet, cinayet, cineyet, deviyet, dinayet, dirayet, ehliyet, emliyet, emniyet, galiyet, haliyet, hamiyet, hasiyet, hesiyet, hidayet, ...

6 harfli

afiyet, ariyet, aveyet, aviyet, efiyet, ezeyet, eziyet, galyet, haşyet, heyyet, husyet, inayet, kalyet, maiyet, melyet, minyet, niayet, ôfiyet, riayet, Sovyet, vazyet, ...

5 harfli

böyet, büyet, diyet, fiyet, gayet, gayet, geyet, heyet, hiyet, iryet, mayet, nayet, niyet, payet, Rayet, riyet, rüyet, şayet, şeyet, şiyet, teyet

4 harfli

ayet, eyet

Kelime Ara