yıkkın

yıkkın

sf. Yıkılacak duruma gelmiş, harap.


yıkkın

İyi, güzel.


yıkkın

Yıkık, yıkılmış.


yıkkın

Güç, etki: Aldığım kırma çiftenin yıkkını iyidir.


yıkkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ı', 'k', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
yıkkın kelimesinin tersten yazılışı nıkkıy diziliminde gösterilir.