yıldırım haber

yıldırım haber İng. flash, news flash, snop

TV. Radyo ya da televizyonda olağan yayın kesilerek verilen çok önemli kısa haber.


yıldırım haber için benzer kelimeler


yıldırım haber, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
yıldırım haber kelimesinin tersten yazılışı rebah mırıdlıy diziliminde gösterilir.