yöneten kelime

yöneten kelime

bk. Yönetik.


yöneten kelime için benzer kelimeler


yöneten kelime, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ö', 'n', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'k', 'e', 'l', 'i', 'm', 'e', şeklindedir.
yöneten kelime kelimesinin tersten yazılışı emilek netenöy diziliminde gösterilir.