yukarıdan sınırlı küme

yukarıdan sınırlı küme İng. set bounded above

Bir tikel sıralı kümede, bir üst sınır varlayan altküme.


yukarıdan sınırlı küme için benzer kelimeler


yukarıdan sınırlı küme, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', 'n', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
yukarıdan sınırlı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ılrınıs nadırakuy diziliminde gösterilir.