yükseltgenme potansiyeli

yükseltgenme potansiyeli İng. oxidation potential

Yükseltgenme şeklinde yazılan bir elektrot tepkimesinin potansiyeli.


yükseltgenme potansiyeli için benzer kelimeler


yükseltgenme potansiyeli, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'l', 't', 'g', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
yükseltgenme potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop emnegtlesküy diziliminde gösterilir.