yunusgiller

yunusgiller

ç. a. hay. b. Örnek hayvanı yunus olan, balinaların bir alt familyası.


yunusgiller için benzer kelimeler


yunusgiller, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'n', 'u', 's', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
yunusgiller kelimesinin tersten yazılışı relligsunuy diziliminde gösterilir.