yuvarlak kemer

yuvarlak kemer Alm. Rundbogen

(Mimarlık) Yarım çember biçimindeki kemer. Ay. bkz, eşeksırtı kemer, körkemer, ikizkemer, kemergözü, yüksek kemer, sivri kemer.


yuvarlak kemer için benzer kelimeler


yuvarlak kemer, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
yuvarlak kemer kelimesinin tersten yazılışı remek kalravuy diziliminde gösterilir.