yüz binler basamağı

yüz binler basamağı Fr. ordre de dix mille

(matematik)


yüz binler basamağı için benzer kelimeler


yüz binler basamağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', ' ', 'b', 'i', 'n', 'l', 'e', 'r', ' ', 'b', 'a', 's', 'a', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
yüz binler basamağı kelimesinin tersten yazılışı ığamasab relnib züy diziliminde gösterilir.