yüzde ölçünlü sapma

yüzde ölçünlü sapma İng. percentage standard deviation

bk. değişim katsayısı.


yüzde ölçünlü sapma için benzer kelimeler


yüzde ölçünlü sapma, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'n', 'l', 'ü', ' ', 's', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
yüzde ölçünlü sapma kelimesinin tersten yazılışı ampas ülnüçlö edzüy diziliminde gösterilir.