yüzey buzul taşı

yüzey buzul taşı İng. superficial moraine

Buzul dilinin üstünde, ortada ya da yanlarda yer alan buzul taş. bk. buzul taş.


yüzey buzul taşı için benzer kelimeler


yüzey buzul taşı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', ' ', 'b', 'u', 'z', 'u', 'l', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
yüzey buzul taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat luzub yezüy diziliminde gösterilir.