yüzey soğuma eğrisi

yüzey soğuma eğrisi İng. surface cooling curve

Yüzeyin soğuma hızını gösteren eğri.


yüzey soğuma eğrisi için benzer kelimeler


yüzey soğuma eğrisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'u', 'm', 'a', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
yüzey soğuma eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe amuğos yezüy diziliminde gösterilir.