yüzeyli çakıl

yüzeyli çakıl İng. windfaceted stones

Yüzeyleri, yelle cilalanmış köşeli çakıl.


yüzeyli çakıl için benzer kelimeler


yüzeyli çakıl, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', şeklindedir.
yüzeyli çakıl kelimesinin tersten yazılışı lıkaç ilyezüy diziliminde gösterilir.