yüzgeç ayaklılar

yüzgeç ayaklılar

ç. a. hay. b. Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, morslar ve foklar gibi denizde yaşayan, karada yüzgeçlerini ayak gibi kullanan alt takım.


yüzgeç ayaklılar İng. pinnipeds

Memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımından, suda yaşayan, vücut yapıları bir mekiğe benzeyen, tırnakları körelmiş, kuyrukları kısa ve koni biçiminde, kulakları çok küçük ve istedikleri zaman kulak deliklerini kapatabilen, derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunan, deniz hayvanları ve deniz bitkileri ile beslenen bir alt takım.


yüzgeç ayaklılar Lat. Pinnipedia

Memeliler (Mammalia) sınıfından, suda yaşayan, vücut yapıları bir mekiğe benzeyen, tırnakları körelmiş, kuyrukları kısa ve koni biçiminde, kulakları çok küçük ve istedikleri zaman kulak deliklerini kapatabilen, derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunan, deniz hayvanları ve deniz bitkileriyle beslenen bir takım.


yüzgeç ayaklılar için benzer kelimeler


yüzgeç ayaklılar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'ç', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
yüzgeç ayaklılar kelimesinin tersten yazılışı ralılkaya çegzüy diziliminde gösterilir.