yüzüne bakmaya kıyamamak

yüzüne bakmaya kıyamamak

biri çok güzel olmak.


yüzüne bakmaya kıyamamak için benzer kelimeler


yüzüne bakmaya kıyamamak, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'ü', 'n', 'e', ' ', 'b', 'a', 'k', 'm', 'a', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'a', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yüzüne bakmaya kıyamamak kelimesinin tersten yazılışı kamamayık ayamkab enüzüy diziliminde gösterilir.