ZIM ile biten kelimeler

ZIM ile biten veya sonunda ZIM olan kelimeler 88 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ZIM ile biten kelimeler

24 harfli

kötü amaçla kütüğe yazım

23 harfli

ikili düğümlenmiş yazım

22 harfli

atmık kın görüntüyazım, bildirici kütüğe yazım, tümleyici kütüğe yazım

21 harfli

yaratıcı kütüğe yazım

20 harfli

sağmaç görüntü yazım

19 harfli

dirgersel yer yazım, sıkıştırılmış yazım, soluk burguca yazım

18 harfli

kesin kütüğe yazım, oynak bağlam yazım, üdük görüntü yazım

16 harfli

kara damar yazım, liğen ışın yazım

15 harfli

kösnüklük yazım, kuyruktan yazım, sütmükçül yazım, karadamar yazım

14 harfli

dolaysız yazım, gerdirgi yazım, sayrılık yazım, suyukçul yazım, taylamlı nazım

13 harfli

serbest nazım, ulamalı yazım, yerinde yazım

12 harfli

bağlam yazım, böbrek yazım, içirik yazım, kırılcayazım, kütüğe yazım, sesçil yazım, tincik yazım

11 harfli

biçim yazım, boyun yazım, çayak yazım, dalak yazım, dölgü yazım, İkili yazım, kemik yazım, kiriş yazım, kulak yazım, özgür nazım, sızım sızım, sinir yazım, söylenyazım, titiregızım, tüncül azım, yartı yazım, yudak yazım

10 harfli

ağız yazım, ansız azım, bir damzım, değeryazım, dışa sızım, ısık yazım, ışın yazım, neme lazım, onlu yazım, şavk yazım, uruk yazım

9 harfli

etcıvazım, göz yazım, güç yazım, üye yazım

8 harfli

düş azım, ne lazım, üstyazım, yeryazım

7 harfli

Ildızım, levazım, mülazım, uzyazım

6 harfli

damzım, iİazım, ilazım, zımzım

5 harfli

bızım, hazım, hızım, kazım, lazım, nazım, sızım, tazım, yazım

4 harfli

azım

Kelime Ara