ZAR ile başlayan kelimeler

ZAR ile başlayan veya başında ZAR olan kelimeler 218 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ZAR ile başlayan kelimeler

25 harfli

zarf cümlesi veya tümcesi

24 harfli

zarnanuyumsuz bilgisayar

22 harfli

zar taşıma proteinleri, zararına fiyatlandırma

21 harfli

zarf fiil ~ gerundium, zararın minimizasyonu

20 harfli

zarar enazlaştırması

19 harfli

zar hücum kompleksi, zarar minimizasyonu, zararın giderilmesi, zarı zehti kesilmek

16 harfli

zarardan sakınma, zararına -e hali, zararlı böcekler, zarf besleyicisi, zarf-fiil ekleri, zarflık ile hali, zarılık getirmek, zararın tazmîni

15 harfli

zar kesecikleri, zar potansiyeli, zararı dokunmak, zarf fiil grubu, zarf-fiil grubu, zarsılı buğakça, zart zart itmek, zart zurt etmek, zart zurt itmek

14 harfli

zar kanatlılar, zarar gidermek, zarara uğramak, zararı olmamak, zararlı çıkmak, zarf oluşturma, zarkafa balığı, zarlı birleşim, zartayı çekmek

13 harfli

zarar-giderim, zarara gitmek, zarara sokmak, zararda olmak, zararlı madde, zararlı uyarı, zarcık aracıl, Zardanyarılır, zarf eğrileri, zarfsız virüs, zarılık etmek, zarıncı olmak, zarını bozmak, zarkanatlılar, zarsılı buğak

12 harfli

zar dutunmak, zar elektrot, zar labirent, zar proteini, zarar çekmek, zarar gelmek, zarar görmek, zarar vermek, zararlı alım, zararlıkıran, zarbı artmak, zarf tümleci, zarımsı işem, zarlı gözere

11 harfli

zar debleği, zar dümrüğü, zar korumaç, zarar etmek, zarar gören, zararlı doz, zararsızlık, zarf deyimi, zarf eğrisi, zargılanmak, zarı geçmek, zarıl zarıl, zarıncıtmak, zarif zebra, zarkulanmak, zarlengadeh, zarta atmak, zartalahlıh, zartarlaklı

10 harfli

zar boşluk, zar davulu, Zar etkisi, zar gelmek, zar kesmek, zar taşıma, zar tutmak, zar yirimi, zar-boşluk, zararı yok, zararlılar, zararsızca, zardaşşağı, zarencilik, zarf atmak, zarflanmak, zarılanmak, zarıncamak, zarıncımak, zârincimek, zarlık bez, ...

9 harfli

zar almak, zar atmak, zar deler, zar kanat, zar kemik, zarafetli, zarf-fiil, zarfçılık, zarflamak, zarflanma, zarılanma, zari zari, zarlanmak, zarpıtmak, zarranmah, zart zurt, zartlakçı, zarzuyela

8 harfli

zar gibi, zarağacı, zarallıh, zarallık, zararına, zararsız, zarbadak, zarbezen, zardaklı, zardalak, zarfalık, zarfında, zarflama, zarıldak, zarifane, zariflik, zarlamak, zarpadak, zartaklı, zartalak, zartazan, ...

7 harfli

zar zar, zar zor, zarafet, zaraman, zararlı, zarflık, zargana, zarılık, zarımak, zarımsı, zarıncı, zarifçe, zarsılı, zartacı, zartlak, zaruret

6 harfli

zaraka, zarblı, zarcık, zardak, zarfçı, zarflı, Zarife, zarlak, zarlık, zarnak, zarpın, zarplı, zarraf, zarrak, zarsal, zartak, zaruri, zaruri, zarvak

5 harfli

zarak, zaral, zaran, zarar, zarat, zarbe, zarcı, zarek, zargı, zarha, zarhî, zarif, zarka, zarku, zarlı, zarna, zarsı, zarta

4 harfli

zara, zarb, zarf, zarı, zarp, zart

3 harfli

zar

Kelime Ara