zeamet

zeamet Ar. ze¤¥met

a. (zea:met) Tımar.


zeamet

Osmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin akçeyle yüz bin akçe arasında olan topraklar ve bu topraklardan alınan vergi. krş. tımar, has


zeamet

Yıllık geliri 20.000-99.999 akçe olan toprak dirliği.


Zeamet

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


zeamet için benzer kelimeler


zeamet, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'a', 'm', 'e', 't', şeklindedir.
zeamet kelimesinin tersten yazılışı temaez diziliminde gösterilir.