zebert

zebert

Ağır, keskin kokulu bir çeşit esans.


zebert, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'b', 'e', 'r', 't', şeklindedir.
zebert kelimesinin tersten yazılışı trebez diziliminde gösterilir.