zehinde galmak

zehinde galmak

Bellenen şey unutulmamak.


zehinde galmak için benzer kelimeler


zehinde galmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'h', 'i', 'n', 'd', 'e', ' ', 'g', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
zehinde galmak kelimesinin tersten yazılışı kamlag ednihez diziliminde gösterilir.