zehir

zehir, -hri Far. zehr

a. 1. Organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem: “Evvela bir yumruk vurdu sersemledim, sonra ağzıma bilmediğim bir zehir tıktı, işte bu zehirle bayıldım.” -F. R. Atay. 2. mec. Büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı: “Dünya ile küsmüş, içi zehir dolu olarak yaşamıştı bütün gençliğini.” -N. Cumalı.

< Ar. zehr) zehir

< Far. zehr) Zehir, ağu


zehir İng. poison

1.Bir organizmayı öldüren madde. 2.Bir katalizör etkinliğini azaltan ya da yok eden madde. 3.Bir metal veya alaşımın kalitesini bozan madde.


zehir için benzer kelimeler


zehir, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
zehir kelimesinin tersten yazılışı rihez diziliminde gösterilir.