zek zük

zek zük

Ufak tefek, ince yapılı.


zek zük için benzer kelimeler


zek zük, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'k', ' ', 'z', 'ü', 'k', şeklindedir.
zek zük kelimesinin tersten yazılışı küz kez diziliminde gösterilir.