zekât keçisi

zekât keçisi

sf. 1. Yetersiz. 2. Zayıf.


zekât keçisi için benzer kelimeler


zekât keçisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'k', 'â', 't', ' ', 'k', 'e', 'ç', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
zekât keçisi kelimesinin tersten yazılışı isiçek tâkez diziliminde gösterilir.