zeki

zeki Ar. £ek³

sf. (zeki:) 1. Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek: En zeki hayvan maymundur. 2. Çabuk ve kolay kavrayan: “Bildiğim, onun zeki bir genç olduğu ve ara sıra sevimli, ufak şiirler yazdığıdır.” -M. Ş. Esendal. 3. Zekâ varlığı gösteren: “İnce, zeki bir kalemi vardı.” -Y. Z. Ortaç.


Zeki Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.


zeki, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
zeki kelimesinin tersten yazılışı ikez diziliminde gösterilir.