zekinimek

zekinimek

Hasta iyileşmeye başlamak.


zekinimek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'k', 'i', 'n', 'i', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
zekinimek kelimesinin tersten yazılışı keminikez diziliminde gösterilir.