zelverce

zelverce

Deve hamudunun altına konulan keçe.


zelverce, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'l', 'v', 'e', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
zelverce kelimesinin tersten yazılışı ecrevlez diziliminde gösterilir.