zerre

zerre Ar. £erre

a. 1. Çok küçük parçacık: “Kendi servetinden bir zerresini vatan namına feda etmemişti.” -Ö. Seyfettin. 2. esk. 0,00156 gram olan ağırlık ölçü birimi.


zerre

1. Karın. 2. Nesnenin iç bölümü.


zerre için benzer kelimeler


zerre, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'r', 'r', 'e', şeklindedir.
zerre kelimesinin tersten yazılışı errez diziliminde gösterilir.