zeytinbaltası

zeytinbaltası

Sık zeytin dallarını keserek seyreltmeğe yarayan küçük balta. (*Kemalpaşa -İzmir)


zeytinbaltası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'y', 't', 'i', 'n', 'b', 'a', 'l', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
zeytinbaltası kelimesinin tersten yazılışı ısatlabnityez diziliminde gösterilir.